دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره مدل (MB-908 (U-Face 800

در انبار

ریال۴۹,۹۰۰,۰۰۰